KỸ THUẬT Ủ PHÂN HỮU CƠ

Bảo quản phân giun quế đúng cách

Bảo quản phân giun quế đúng cách

 Thứ Năm - 31/05/2018 |  0 |  1

Phân giun quế 100% nguyên chất và được loại bỏ tạp chất bằng phương pháp tự nhiên nên rất an toàn đối với cây trồng vật nuôi và sức khỏe con người, tuy nhiên do là nguồn phân hữu cơ tự nhiên nên cần được bảo quản cẩn thận.

Xem thêm
Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng giun quế

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng giun quế

 Thứ Năm - 10/05/2018 |  0 |  831

Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình nuôi giun quế: từ đơn giản như nuôi trong khay, chậu trên một diện tích nhỏ, đến nuôi trên đồng ruộng (có hoặc không có mái che), hay nuôi trong những nhà nuôi kiên cố… nhưng nhìn chung, các mô hình này đều phải đảm bảo được những yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm sinh lý của giun quế.

Xem thêm
Quy trình nuôi giun quế

Quy trình nuôi giun quế

 Thứ Hai - 09/04/2018 |  0 |  704

Xem thêm
Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống

Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống

 Thứ Bảy - 07/04/2018 |  0 |  2422

Xem thêm

Sản phẩm phân hữu cơ cao cấp, Phân - Không mầm bệnh

 Thứ Tư - 21/03/2018 |  0 |  555

Xem thêm

Công nghệ - Hữu cơ vi sinh xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp sạch

 Thứ Tư - 21/03/2018 |  0 |  594

Xem thêm