KỸ THUẬT Ủ PHÂN HỮU CƠ

Công nghệ - Hữu cơ vi sinh xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp sạch

Thứ Tư - 21/03/2018 | 542

Công nghệ - Hữu cơ Vi sinh là chuyên mục công bố các Đề Tài, Đề Án, Dự Án, các kết quả nghiên cứu thành công của các Giáo Sư, Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ, Giảng Viên, Sinh viên nghiên cứu ứng dụng thành công trên thực tế có tính phổ biến hữu ích trong đời sống xã hội. 

 

Hatthocvang Vietnam đề cao tính thực tiễn và tính phù hợp khả thi cho các dự án, công trình có thể ứng dụng và đem lại hiệu quả ngay cho xã hội, nhằm giải quyết cải thiện môi trường sinh thái, an sinh xã hội và đặc biệt quan tâm đến chất lượng thành phẩm khi cung ứng ra thị trường.

Facebook Twitter Google+

Ý kiến của bạn về chúng tôi, xin cảm ơn và mời bạn

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.