Tìm kiếm bài viết

Bảo quản phân giun quế đúng cách

Bảo quản phân giun quế đúng cách

 Thứ Năm - 31/05/2018 |  0 |  2

Phân giun quế 100% nguyên chất và được loại bỏ tạp chất bằng phương pháp tự nhiên nên rất an toàn đối với cây trồng vật nuôi và sức khỏe con người, tuy nhiên do là nguồn phân hữu cơ tự nhiên nên cần được bảo quản cẩn thận.

Xem thêm
Quy trình nuôi giun quế

Quy trình nuôi giun quế

 Thứ Hai - 09/04/2018 |  0 |  656

Xem thêm
Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống

Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống

 Thứ Bảy - 07/04/2018 |  0 |  2273

Xem thêm