PHÂN MÙN HỮU CƠ - HTX NÚI BA VÌ

Nước tinh khiết, phân bón không mầm bệnh, đất tốt giàu vi lượng, môi trường sạch, giống tốt... là điều kiện cần để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch, đầu ra ổn định và có giá trị cao. Tuy nhiên, xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi, cải tạo môi trường đã ô nhiễm là thách thức lớn nhưng buộc phải làm.

 

Hợp tác cùng các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vi sinh, vi sinh hữu cơ, nông học từ Viện Nông Hóa Thổ Nhưỡng, Học Viện Nông Nghiệp 1, Vi sinh ứng dụng BioWish của Mỹ. Ứng dụng sản xuất tại HTX Nông Nghiệp Hữu Cơ - Đất Lành Ba Vì. Phân phối tiếp thị & chuyển giao công nghệ bởi Hatthocvang Vietnam.

 

Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    16/18 Sản phẩm